Billig og miljøvenlig metode til at afilte fjernvarmevand

13.6.2014 0:00   Greve

VEKS havde store forventninger, da selskabet satte sit nye, katalytiske afiltningsanlæg fra BWT i drift. “Forventningerne er allerede blevet indfriet,” konstaterer Mike Jarvig, der er VEKS’ projektkoordinator inden for kedler og distributionsanlæg.

 

VEKS’ anlæg er det første af sin slags i stor skala og gør det muligt at fjerne ilt fra fjernvarmevandet på en billig og miljøvenlig måde.

 

Vandkvalitet i topklasse og længere levetid

I hovedstadsområdets fjernvarmesystem findes der tre BWT afiltningsanlæg, som hver afilter 150 m3/timen. VEKS har et anlæg på Avedøreværket, mens både forsyningsværkerne CTR og HOFOR hver har et anlæg på Amagerværket.

De tre afiltningsanlæg har nu fungeret upåklageligt i et par år, og man har opretholdt en høj vandkvalitet i fjernvarmesystemet.

 

“Selvom fjernvarmevandet påføres øget ilt ved reparationer, udskiftning af ventiler, udvidelser af fjernevarmesystemet osv., så har vi opretholdt en høj vandkvalitet,” fortæller Mike Jarvig.

Med det nye anlæg har VEKS desuden fået reduceret driftsomkostningerne til under det halve og givet selskabet mulighed for merindtjening. Tilbagebetalingstiden for anlægget er ca. fem år.

 

Det glæder Mike Jarvig: “Al levetidsforlængelse gavner! Det har oven i købet givet os en merindtjening, at vi kan sælge spædevand af højeste kvalitet til de lokale fjernvarmeselskaber.” 

Succesen er også nået til Køge Kraftvarmeværk, som også har fået anlæg til katalytisk afiltning både i transmissionssystemet og i Køge Fjernvarmes eget vand. Anlægget i Køge afilter 20 m3/timen og medvirker til en lang levetid på rørsystemerne.

 

Stanford Universitetet anvender dansk vandteknologi

Også uden for landets grænser vækker metoden opsigt. Via COWI blev BWT kontaktet af Stanford Universitet, som ønskede at erstatte fjernvarme med et dampsystem. Universitetet havde besluttet sig for en grøn profil med nul-emission via langtidsholdbare, miljøvenlige løsninger.

Før i tiden estimerede man levetiden på rørsystemer til at være omkring 10 år, og man kalkulerede med et højt kemikalieforbrug til at styre vandkvaliteten og reducere korrosion af rørene.

Derfor var det en gåde for Standford Universitet, hvordan man som VEKS kan opretholde et mere end 25 år gammelt rørsystem – endda i bedste stand. En del af forklaringen er høj vandkvalitet og forebyggende vedligehold.

 
Efter sparring og erfaringsudveksling parterne imellem blev resultatet, at universitetet fik et BWT afiltningsanlæg integreret i det nye fjernvarmesystem.

 

Kontakt i BWT:

Projektdirektør Thomas N. Larsen
Direkte 4397 0227
E-mail: tnl@bwt.dk

 
Projektleder Lars Klein
Direkte 4397 0228
E-mail: lk@bwt.dk

 

Kontakt i VEKS:

Projektkoordinator Mike Jarvig 

E-mail: mja@veks.dk