Kundecase:

Grundfos reducerer vandforbrug og omkostninger med 67-93 %

10.4.2016 0:00  

Grundfos A/S - Sensor i Farum producerer MEMS flow- og tryksensorer primært til brug i virksomhedens egne pumper, men de benyttes også af eksterne kunder. Produktionen af sensor dies foregår i ISO klasse 4 renrum, og vandet man benytter i produktionens mange kemiske processer skal også være ultra rent!

I efteråret 2013 fik Grundfos installeret et nyt vandbehandlingsanlæg fra BWT, der skulle reducere vandforbrug og forbruget af Mix-bed ionbytter. Hos Grundfos A/S er man meget opmærksomme på potentielle miljøforbedringer og energibesparelser og har en særlig miljøpulje, hvor produktionsenheder og afdelinger kan søge finansiering af projekterne.

- Vi blev kontaktet af BWT, der med deres DemiPro-anlæg både kan levere en meget fin vandkvalitet med et lavt ledningsevneniveau svarende til mindre end 0,1 µS/cm, og samtidig udnytte vandet meget effektivt, så spildet reduceres markant, siger Ulla Bork, der er kemi- og procesingeniør hos Grundfos, og som var ansvarlig for projektet. 
 

 

Investering i anlæg blev tilbagebetalt på et år

I det gamle RO-anlæg som Grundfos havde, kunne man kun rense vandet ned til en ledningsevne på 5-7 µS/cm , så der var langt ned til de 0,06 µS/cm, som man behøvede i produktionen.

 

- Derfor sendte vi vandet gennem et poleringsanlæg, der yderligere forbedrede vandkvaliteten. Det forudsatte et større og ret bekosteligt forbrug af Mix-bed ionbytter. Vi sender stadig vandet gennem poleringsanlægget, men fordi vandkvaliteten inden polering nu er meget bedre, har vi reduceret forbruget af Mix-bed ionbytter med 93%, så vi i dag kun bruger ca. 17.000 kroner om året på disse kemikalier mod tidligere 250.000 kroner. Vi sparer også en masse tid og tunge løft hver eneste måned på, at dette arbejde er reduceret markant, fortæller Ulla Bork og fortsætter:

- Hertil kommer en meget stor vandbesparelse fra DemiPro-anlægget. Hvor vi med det gamle anlæg havde et vandspild på ca. 40%, har vi i det nye anlæg et spild på kun 1-2%. Det betyder, at vores samlede vandforbrug er reduceret med ca. 67% fra 3068 m3 vand i 2013 til 1.019 m3 i 2015. Det svarer til en besparelse på mere end 100.000 kroner til vand og afledning pr. år. Alt i alt, så har anlægget performet så godt at det er blevet tilbagebetalt på meget hurtigere end de 19 måneder, vi forventede, da vi besluttede det, slutter hun.

Ledningsevnen overvåges digitalt af Grundfos og evt. fejl resulterer i en mail og SMS til relevante medarbejdere hos Grundfos. BWT fjernovervåger anlægget, da man har indgået en serviceaftale med BWT.

 

DemiPro-anlægget leverer en vandkvalitet med en ledningsevne mindre end 0,1 µS/cm og har et minimalt vandspild på kun 1-2%.

 

Fotos viser bl.a. renrum med gult lys. Det skyldes de fotolitografiske processer, som bl.a. er følsomme over for hvidt lys. Lidt som i et gammeldags mørkekammer, hvor man brugte rødt lys.