Genbrug af vandressourcer

Genbrug af regnvand

Årtiers befolkningstilvækst og industrialisering har ført til stigende niveauer af vandforurening og et fald i de globale vandreserver. Derfor er genbrug af vand blevet et centralt spørgsmål for den internationale hotelbranche. Strengere lovkrav til miljøbeskyttelse, især med hensyn til tilgængeligheden af uafhængige ferskvandskilder, har skabt behov for behandling af genbrugsvand i denne sektor.

BWT er engageret i genanvendelse og ansvarlig udnyttelse af vandressourcerne. Derfor har vi udviklet en teknologi til at understøtte dette:

 

  • Sequence Batch Reactor (SBR) 
  • Membrane Bioreactor (MBR)

 

Teknologien er primært baseret på biomekanisk rensning, såsom biomembranfiltrering. Derfor skaber processen fordele for hotelejeren i form af:

  • Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer
  • Uafhængig af vandreserver

  • Miljøvenlig