Hygiejne og komfort takket være vandbehandling..

Vaskeri

Vandkvaliteten er altafgørende for vaskeridrift og vaskeresultatet. Ingen rene tekstiler uden rent vand.

 

Målet med vandbehandling

I vaskerier anvendes vand i en lang række sammenhænge, som hver især har til formål at forebygge kalkbelægninger, driftsforstyrrelser og tæringer. Derudover er målet at sikre en ren og tør damp og at minimere kemikalieforbruget. Hvis vandet ikke behandles korrekt, vil det medføre en hurtigere nedslidning af f.eks. vaskemaskine og kedel.

 

Vandanvendelse i vaskeprocessen

Vand anvendes i selve vaskeprocessen sammen med vaskemidler, der typisk består af tensider, kompleksbindere, enzymer, blegemidler og duftstoffer. Det er tensiderne, der sammen med vand opløser og fjerner smuds. For at vandet skal være egnet som vaskevand, er det nødvendigt at fjerne hårdheden. Kompleksbinderne fastholder, til en vis grad, kalken i vandet, men det optimale er at blødgøre vandet vha. et blødgøringsanlæg. Det er hårdheden, der er afgørende for, hvor meget kompleksbinder og dermed vaskemiddel, der skal doseres. I områder med hårdt vand vil tensider dermed blive overdoseret. 

 

Fordele ved korrekt vandbehandling:

  • Reduceret forbrug af vaskekemikalier - mindre miljøbelastning og bedre arbejdsmiljø
  • Forebyggelse af kalkbelægninger på grund af højt kalkinhold i vandet
  • Ingen driftsstop som følge af ødelagte varmelegemer
  • Blødt vasketøj da hårdheden fjernes

 

 


Blødgøring