Brændselscellemembraner

Skab energi med vandteknologi

Recepten er umiddelbart velkendt: brint og ilt producerer vand og energi. Brændselscellen arbejder efter dette enkle princip, som blev opdaget for 200 år siden. Nu står metoden overfor sit gennembrud. Brint er en ideel kilde til energi på grund af tre gange energiindhold end andre fossile kilder som kul, gas og olie.

I brændselsceller, brint og ilt separeres med ved hjælp af en protonledende membran uigennemtrængelig for gasarter i forbindelse med vand. Energien genereres som et biprodukt i en proces, der ikke belaster miljøet. Energi fremkommer uden mellemliggende stadier eftersom den kemiske energi konverteres direkte til elektrisk strøm og varme i den elektrokemiske proces. Brændselscellen er derfor en effektiv energikonverter og fremtidens miljørigtige energiform uden drivhusgasser.

BWT’s datterselskab FUMATECH arbejder med forskning og udvikling af innovative membraner (fumion® polymer og fumapem® poly membraner), som er centrale komponenter i en membran elektrodeenhed i kernen af en PEM (polymer electrolyte membrane) brændselscelle.

 

 

 

Brændselscellemembran

Brennstoffzelle En brændelscelle fungerer som et batteri og vil kunne anvendes som erstatning for konventionelle batterier i f. eks. elbiler.

For mere information kontakt:

www.fumatech.com