Flydende olieraffinaderi Maersk Peregrino
Kraftværk
Amagerværket
Tunkonservesfabrik
Indian Ocean Tuna
1
2
3

Uafhængig vandforsyning til industrielle formål

Inden for adskillige erhverv, er produktionen afhængig af konstant vandforsyning; en høj ensartet vandkvalitet er ligeledes vigtig til forebyggelse af maskinskader. En uafhængig vandforsyning er ofte en nødvendighed for virksomheder, der ligger i geografiske områder med dårlig infrastruktur. BWT’s referenceliste over projekter omfattende afsaltning og avancerede vandbehandlingsprocesser, er kundernes garanti for kvalitet. 

Mærsk Peregrino er det dyreste og mest avancerede skib, som Mærsk nogensinde har bygget. Det er et flydende olieraffinaderi, der servicerer de omkringliggende olieplatforme i Atlanterhavet. Udover at levere et afsaltningsanlæg, udviklede og installerede BWT et komplet flertrins vandbehandlingsanlæg, der opfyldte de særlige krav på skibet. Det afsaltede vand bruges delvist som drikkevand til mandskabet på 100 mand, og delvist som fødevand til 2. og 3. trin i vandbehandlingen som f. eks. omvendt osmose og elektrisk afsaltning. Resultatet er ultrarent vand, velegnet til kedler og dampturbiner. … Andre BWT kunder indenfor offshore og den petrokemiske industri er Iranian Offshore, Statoil, Shell, DFDS cruise osv.

Amagerværket er et dansk kraftværk, der både producerer varme og elektricitet til lokalområdet. Kraftværket leverer elektricitet til hele København og centralvarme til mere end 130.000 husstande. BWT leverede et helt vandforsyningsanlæg, baseret på afsaltning og som producerer 2.800 m3 vand pr. dag. Kraftværket ønsker at være uafhængigt af den offentlige vandforsyning, som er dyr og samtidig at kunne garantere sikker forsyning. Udover et afsaltningsanlæg, leverede BWT et flertrins vandbehandlingsanlæg til produktion af ultrarent vand til kedler samt dampturbiner.  

Indian Ocean Tuna på Seychellerne er en af verdens mest effektive og moderne tunkonservesfabrikker. Fabrikken fremstiller tun af høj kvalitet og producerer 1,5 millioner konservesdåser om dagen. BWT leverede et havvandsafsaltningsanlæg og et forbehandlingsanlæg, der sikrer en vandkvalitet, som både er egnet til produktionsformål, samt til fyldning af konservesdåserne.  

 

 

Kontakt:

 

BWT HOH, Denmark
Geminivej 24
DK – 2670 Greve
Tel: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
E-mail: projects@bwt.dk