Legionellabekæmpelse

Der kan være legionellabakterier til stede i drikkevand, da vandet ikke er sterilt. Bakterierne overlever ved vandtemperaturer under 20°C, men formerer sig ikke. Ved højere temperaturer formerer legionella sig i vandet. Mennesker kan få infektioner ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde i vanddampe mm.

 

Vækstbetingelser for legionellabakterier

Drikkevand og varmt brugsvand er ikke sterilt og legionella kan forekomme overalt. Varmt brugsvand er særligt udsat for legionellabakterier, samt rørkonstruktioner hvor der opstår blinde ender eller steder med stillestående vand.

 

De ideelle vækstbetingelser er:

 • Vandtemperatur mellem 20°C og 50°C og en pH-værdi mellem 5,0 – 8,5

 • De mest optimale betingelser for formering er vandtemperaturer mellem 35° C og 45°C.

 • Biofilm i rør og vandinstallationerne. Legionellabakterierne absorberes i biofilm bestående af mikroskopiske encellede organismer (protozoer, det vil sige amøber)

 • Øvrige mikroorganismer, som lever i biofilm, giver næringsstoffer til, at legionellabakterierne vækster

 • Næring fra mineralstofferne kalcium- og magnesiumioner, jernforbindelser (rust) og organiske stoffer som aminosyre (cystin)

   

Hvordan undgår man smittefare?

Legionellabakterier kan undgås ved at lave konstruktionsmæssige, operationelle og proceduremæssige tiltag, der mindsker væksten. Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, rørkonstruktioner og risikoområder. Tandklinikker, hospitaler, svømmehaller, større boligejendomme m. fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionellabakterier. 


Bekæmp legionella med desinfektionsanlæg

BWT safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.


Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand og køletårne.


.Fordele ved BWT safeshower:
 • Gå trygt i bad – legionella og bakterier fjernes fra brusevandet

 • Sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne, da anlægget ikke bruger kemikalier 

 • Producerer desinfektionsvæsken direkte – der anvendes kun salt, vand og el.

 • Sikkert arbejdsmiljø - ingen brug af beskyttelsespåklædning, briller, åndedrætsværn eller handsker – der skal kun påfyldes salt 

 • Spar energi ved sænkning af fremløbstemperaturen på det varme brugsvand

 • Få energitilskud ved sænkning af fremløbstemperaturen spares energi og der kan søges om energitilskud 

 • Mindre CO2 udledning som følge af energireduktionen 

 • Økonomisk i drift – lav driftsudgift på 5 øre per m3 behandlet vand 


Mulighed for at sænke temperaturen og spare penge

Undgå at bekæmpe legionella i det varme vand med en konstant høj vandtemperatur, som medfører et højt energiforbrug på grund af øget varmetab.
Anlægget forener energibesparelser og kampen mod legionella. Det kan lade sig gøre at spare energi ved at sænke temperaturen i varmtvandssystemer – uden at risikoen for legionella vokser.


Lej anlægget på månedsvis

Ønsker du ikke at investere i et anlæg, kan leje af et desinfektionsanlæg til legionellabekæmpelse på månedsbasis være en god mulighed. Lejeanlægget vil indgå i ejendommen på normalvis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

 • Du kan komme i gang uden større investering

 • Du får ingen overraskelser - fast månedlig leje via PBS

 • Ændres dit behov er opgradering af anlægget altid muligt

 • Du får ingen ekstra regninger på serviceaftale


Alt er inklusiv i lejen!

 • Levering, opstart og indregulering af anlæg

 • Forbrugsstoffer til anlægget

 • Tid, kørsel samt reservedele er inklusiv i lejeaftalen

 • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)Læs mere om legionellebekæmpelse i ejendomme 

 

Fakta om legionella


 Der findes mere end 40 forskellige typer af legionella-bakterier, og mere end 60 serologiske undergrupper er blevet identificeret til dags dato.    Legionella pneumophila serotype 1 er mest farlig for mennesker og står for langt de fleste infektioner.

Legionella kan give to sygdomme:


Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem. Dødeligheden er på 20 % ved tidlig behandling. Uden medicinsk behandling stiger dødeligheden til 80 %


Pontiac feber har influenzalignende symptomer, der går over af sig selv efter nogle dage og kræver ikke hospitalsindlæggelse


Hvem er i smittefare?
Dybest set kan alle blive smittet med legionella, men følgende grupper har højere risiko for at blive smittet er stressramte, ældre personer og personer med dårligt immunforsvar. 


Læs mere på Statens Serum Institut.

BWT og DCW i samarbejde om at bekæmpe legionella


I Danmark bekæmper vi primært legionellabakterien i det varme vand med en konstant høj vandtemperatur. Det medfører et højt energiforbrug på grund af øget varmetab…


Læs hele nyheden her

 


Udfordringer med legionella?


Kontakt os for rådgivning

Ring på 43 600 500 eller

skriv på mailen bwt@bwt.dk