Vand fra private boringer

I Danmark har vi ca. 71.000 private brønde og boringer, der forsyner enkeltejendomme.


I vandet fra private boringer kan man i nogle områder opleve meget jern og mangan (også kendt som okker). Vandet får en ubehagelig jernsmag og en rustrød farve, som kan give misfarvninger af klinker, håndvask, badekar og toilet. Du kan slippe af med okker ved at lade vandet passerer et sandfilter, som renser og ilter vandet, så jern og mangan fjernes.


For at være sikker på at dit drikkevand er rent og at der ikke sker nedsivning af forurening, bliver der i drikkevandsbekendtgørelsen stillet krav til udtagning af prøver og tilsyn. Dette foregår ved en kontrol én gang hvert femte år for en almindelig husstand. Din lokale kommune kan også stille øvrige krav til sikring af private boringer i kommunen. Tjek din kommunes hjemmeside for lokale krav og bestemmelser.

Opleves der et højt bakterieniveau i vandet kan du med fordel anvende et UV-anlæg. Vær opmærksom på at installation af et UV-anlæg i en privat boring skal godkendes af en offentlig myndighed.

 

Mere om UV-anlæg