Vandværker

I Danmark er vores grundvandskvalitet meget høj. Normalt er det tilstrækkeligt at ilte vandet og efterfølgende fjerne jern og mangan på sandfiltre. Der er dog en række nye teknologier, som vinder frem i vandværkskredse og BWT er førende på avanceret videregående vandbehandling.

 

Blødgøring

BWT har et komplet program af blødgøringsanlæg, som kan installeres på vandværker med henblik på at reducere råvandets hårdhed. Blødgøring på vandværker har tidliere ikke været anvendt, men en rækker vandværker har allerede besluttet eller overvejer at installere centrale blødgøringsanlæg. BWT’s blødgøringsanlæg er baseret på ionbytning og er særdeles effektive med hensyn til vand- og saltforbrug. Anlæggene er endvidere meget kompakte og kan normalt installeres i eksisterende bygninger.

 

Genbrug af filterskyllevand

BWT er eksperter i membrananlæg og har stor erfaring med at Ultrafiltreringsanlæg til genbrug af filterskyllevand. Herved undgås det at store mængder skyllevand udledes som spildevand og belaster rensningsanlæggene. Endvidere giver det en økonomisk besparelse for vandværket i kraft af reduceret vandforbrug og færre afgifter på spildevand.

 

UV-anlæg

Det sker desværre at vores drikkevand forurenes og bakterietallene overstiger det tilladte. BWT har et bredt produktprogram indenfor UV-anlæg, som kan installeres enten midlertidigt eller som permanent forebyggende foranstaltning.