Vandbehandling til kedlerMaksimal driftssikkerhed i vandkedler og dampturbiner

Kedelvand

Problemfri drift med høj vandkvalitet i kedler og dampturbiner

Høj vandkvalitet er den vigtigste årsag til at få økonomisk og problemfri kedeldrift samt høj dampkvalitet. Vandbehandling til kedler skal være effektiv, have høj driftssikkerhed og økonomisk drift samt beskytte kedelanlægget bedst muligt.

Ineffektive og dårligt vedligeholdte vandbehandlingsanlæg giver ustabile driftsforhold og medfører økonomiske konsekvenser:

 • Høje omkostninger på grund af dårlig udnyttelsesgrad (højt vandforbrug og -spild, stort saltforbrug)

 • Dannelse af kedelsten medfører ringere fyringsøkonomi

 • Korrosion i kedelanlæg (nedsat drift, nedsat anlægsværdi og høje reparationsomkostninger)

 • Højere kemikalieforbrug og udgift


Korrekt og kompetent vandbehandling og rådgivning

Afhængig af kedelkapacitet, råvandskvalitet og krav til vandkvaliteten kan vi levere anlæg indenfor teknologierne:

 • Ionbytningsanlæg til blødgøring og demineralisering
 • Totalafsaltning med omvendt osmose
 • Elektrodeionisering
 • Katalytiske afiltningsprocesser
 • Dosering af neutraliserende fosfater, iltbindende kemikalier og inhibitorer

 

Hos BWT tager vi altid hensyn til miljømæssige og økonomiske fordele for kunden:

 • Lovbestemte krav
 • Driftsbetingelser og krav fra kedelproducenter
 • Energiomkostninger
 • Vandpriser
 • Spildevandsomkostninger