Hospitaler

På hospitaler og laboratorier kræves mange forskellige vandkvaliteter til forskelligartede processer og applikationer. Eksempelvis operationsstuer, laboratorier, dialyseafdelinger, sterilstationer, terapi-pools, køkkener, vaskerier mm. BWT har i årtier planlagt, installeret og produceret systemer til hospitaler – fra avancerede standardsystemer til ekstremt komplekse specialløsninger.

Vi arbejder sideløbende med kunden fra første vandanalyse, gennem planlægningsfasen og helt til det færdige system tages i drift. Herefter kan vi tilmed tilbyde at drive anlægget med døgnservice. Der tages altid hensyn til miljømæssige, vandbesparende og økonomiske aspekter i planlægningen af den optimale løsning. 
 

BWT's løsninger og teknologier til hospitaler:

 • Central og decentral vandfiltrering

 • Fjernelse af jern og mangan samt afsyring

 • Centraliseret behandling af koldt og varmt brugsvand

 • Behandling af kedelvand og vand til opvarmning

 • Blødgøring til køkkener og vaskerier

 • Rent vand til sterilstationer og autoklaver

 • Vand til køletårne og lukkede køleanlæg (aircondition og luftbefugtning)
 • Medicinsk dampproduktion

 • Hæmodialyse

 • Laboratorier og diagnostik

 • Legionellabekæmpelse Læs mere om legionellabekæmpelse

 

Kontakt os

Skriv til os herunder

Fornavn: 
Efternavn: 
Email: *
Besked: *