Elektrodeionisering (EDI)

Miljøvenligt alternativ - ultra rent vand uden kemikalie


EDI (elektrodeionisering) er kemikaliefri vandbehandling og er en kombination af membranteknologi og ionbytning mellem et elektrisk felt. EDI anlæggene har op til 95 % vandudnyttelse og forbruger derudover kun elektricitet.

Anvendes EDI som efterpolering, fremstilles ultra rent vand. EDI er et kemikaliefrit og meget konkurrencedygtigt alternativt til konventionelle ionbytningsanlæg, hvor man typisk har behov for to behandlingstrin for at op opnå samme vandkvalitet

Fordele:

 • Ultra ren vandkvalitet < 0,2 µS/cm ledningsevne
 • 100 % kemikaliefri proces – miljøvenligt anlæg
 • Bedre arbejdsmiljø - ingen håndtering af farlige kemikalier
 • Vandudnyttelse op til 95 % - minimalt vandspild
 • Elektrisk regeneration – intet vandforbrug til regeneration
 • Ingen driftsstop under regeneration – kontinuerlig proces
 • Brugervenlig PLC-styring udviklet af BWT
 • Mulighed for tilvalg af WEB-integration til fjernovervågning og -styring.
 • Anlægget kræver minimalt vedligehold

Typiske anvendelsesområder:

 • Kraftværker til kedelvand, dampgeneratorer og røggasrensning (NOx kontrol)
 • Hospitaler, laboratorier og sterilcentraler
 • Farmaceutisk produktion
 • Halvleder og mikroelektronisk produktion
 • Fødevareproduktion


 Læs mere om teknologien bag elektrodeionisering (EDI)


 

Kernen i vores elektrodeioniseringssystem er det patenterede SEPTRON® EDI modul, som er det eneste EDI modul i Europa, der anvendes til demineralisering af vand med lavt jernindhold. Anlægget producerer rent vand ved hjælp af elektrokemisk demineralisering, men uden brugen af kemikalier til regenerering. Metoden til eletrokemisk demineralisering er patenteret af BWT og er et meget miljøvenligt EDI system, da ingen kemikalier anvendes i processen.


Med SEPTRON® teknologien opnås den bedste vandkvalitet med den laveste ledningsevne og en høj mikrobiologisk renhed. Alle rensningsstadier, fra filtrering til elektrisk afsaltning, er indeholdt i en enkelt kompaktenhed. Enheden har et hygienisk og kompakt design, der muligør installation i områder med meget høje hygiejnerestriktioner.

 

Fordele ved SEPTRON®:

 • Højeste vandkvalitet, der imødekommer standarderne for ultrarent vand

 • Kompakt, hygiejnisk og praktisk - kan installeres på selv restriktive områder i alle laboratorier

 • Brugervenlig og minimal vedligeholdelse