Elektrolyse - effektiv korrosionsbeskyttelse

Velafprøvet korrosionsbeskyttelse med elektrolyseanlæg

 

Vi har mange års erfaring med behandling af vand i større boligejendomme takket være vores elektrolyseafdeling. Elektrolyseanlæg beskytter koldt- og varmtvandsbeholdere samt de efterfølgende rørsystemer mod korrosion.

 

Vores elektrolysesystemer er kendetegnet ved:

  • Mikroprocessorstyrede
  • Mængdestyrede efter impulsvandmåler

  • Strømstyrkeregulerede

  • Styreskab er af 100 % korrosionsfrit materiale

  • CE-mærket elektronik

  • Med mulighed for fjernovervågning

 

Anoderne, der er monteret i beholderne, består af aluminium og mixoxid-tråde. Aluminiummet opløses i vandet og korrosionsbeskytter rørsystemerne. Mixoxid-trådene korrosionsbeskytter beholderne.

 

Når der forbruges vand fra systemet, sender vandmåleren oplysninger om forbruget til elektrolyseanlægget. Anlægget går på maksimal behandling og sørger for at behandle vandet i den tid, som kræves for at opnå den mest effektive korrosionsbeskyttelse af rørsystemet.

 

Når der ikke forbruges vand fra systemet, går anlægget på minimum behandling, som udelukkende har til formål at korrosionsbeskytte beholderen.

 

Har der ikke været vandforbrug i en længere periode, går anlægget på standby og behandlingsindikatoren blinker.

 

Opstart og indregulering

Når anlægget er færdigmonteret og der er påfyldt vand i beholderen, tilkaldes BWT’s elektrolyseafdeling for opstart og indregulering.

 

Fjernovervågning

Styreskabet er forberedt til tilslutning af fjernovervågning med: 

  • Fejlmelding
  • Registrering af vandforbrug

 

 

BWT service

Aluminiumsdelen fra elektroderne forbruges med tiden. Når der ikke er mere aluminium tilbage ophører korrosionsbeskyttelsen. Det er derfor vigtigt, at anlægget holdes under kontrol og at aluminiumselektroderne bliver skiftet i tide. Aluminiumselektroderne skiftes i forbindelse med den årlige beholderrensning.

 

BWT’s serviceafdeling tilbyder årlige serviceaftaler til større ejendomme med beholderrensning, udskiftning af elektroder, tilsyn af blødgøringsanlæg og øvrigt udstyr. Kontakt vores serviceafdeling direkte hér!

 

Download Elektrolyse kontrolkort

Kontakt os

Skriv til os herunder

Fornavn: 
Efternavn: 
Email: *
Besked: *
Udfyld venligst obligatoriske felter