Filtreringsprodukter

Vandværker leverer den højest mulige drikkevandsstandard. Dog kan fremmede partikler ofte komme ind i systemet som følge af reparationer, renovering og nye forbindelser til rørnettet. Niveauet af uønskede stoffer kan være endnu højere i private boringer, især under dårlige vejrforhold.

Ventiler og cirkulationspumper er følsomme over for partikler i vandet. Fjernes partiklerne ikke, kan det resultere i høje vedligeholdelsesomkostninger. Det er vigtigt at fjerne opslammede stoffer, uklarheder og misfarvning både af hygiejniske og æstetiske grunde. 
 

BWT Filtration