Desinfektionsstyring

Mål, reguler og dosér

En væsentlig del af vandbehandling for pools er en reguleret pH-værdi og desinfektion via tilsætning af plejeprodukter.

 

DULCOMETER® Compact

 
DULCOMETER® Compact  er et mikroprocessorstyret måle-, regulerings-og doseringssystem. Systemet foretager kontinuerligt foranstaltninger både med hensyn til pH-værdi og dosering af desinfektionsmiddel. Der bliver automatisk tilføjet regulerende kemikalier (baseret på de målte værdier) via slangepumper.
Med præcis overvågning kan vandets klorindhold holdes på et konstant niveau, hvilket minimerer behovet for vedligeholdelse og reducerer brug af doseringsmidler.

 

 

 

Desinfektion bruges til at udrydde skadelige patogener og bakterier og beskytter samtidig mod risiko for infektion samt hæmmer dannelsen af aflejringer og uklart vand. Vandet kan yderligere behandles med flokkulering, algeforebyggelse og doseringsmidler.