BWT - Perfect Water

Spar penge og beskyt miljøet med BWT’s silkebløde vand

Kalkpletter på brusevægge, fliser eller armaturer er ikke kun upraktisk og grimt, det forkorter også levetiden på installationerne. Kalk kan skabe store korrosionsproblemer og dermed koste mange penge. Afkalkningsanlægget AQA Perla giver fuld beskyttelse mod dette. Forskellen vil også kunne ses i rørene og resten af vandinstallationerne.
 
AQA Perla er et blødgøringsanlæg baseret på den klassiske ionbytningsmetode. Derudover er anlægget udstyret med talrige teknologiske highlights som f.eks. præcis saltdosering, ”smart”-målefunktion og multi-info-touchskærm.

AQA Perla er bygget med den enestående duplex-driftsmetode, som overvåger både mængde og hygiejneniveau. For at afkorte regenerationstiden har BWT optimeret driften. Hver tank er mikroprocessorstyret. Vandet ledes herved skiftevis over begge tanke.

Den minimale regenerationstid via vekseldrift giver den bedste hygiejne. Når den forudindstillede restkapacitet opnås, overtager tank 1 driften, mens tank 2 skifter til regeneration. På denne måde står vandet aldrig længe stille i tanken.