BWT - Perfect Water

BWT AQA solar – Blødt vand til effektiv solvarmeanlæg

Energi- og miljøbevidste husejere udnytter allerede i stor stil den solenergi, som stilles gratis til rådighed – enten som supplement til opvarmningen eller til opvarmning af alt det varme vand. Noget man ofte overser, er at varmeveksleren kan kalke til pga. hårdt vand. Sker dette er udbyttet af solenergien væsentligt lavere. Løsningen på problemet er et blødgøringsanlæg udviklet til solvarmeanlæg. Udover at blødgøre vandet til solvarmeanlægget bliver resten af husholdningens vand ligeledes blødgjort.


AQA Solar stiller forskellige vandkvaliteter til rådighed via to forskellige udgange. Én udgang som leverer perfekt vand (≤ 0,6-4°dH) til solvarmeanlæggets varmeveksling.

 

Den anden udgang leverer koldt brugsvand (≥8,4°dH).


Det kalkfrie vand forhindrer kalkaflejringer og sikrer dermed en effektiv varmeveksling og en korrekt tilbageløbstemperatur. Anlægget sætter nye standarder for effektivitet ved regeneration. Præcis saltdosering og selvvalgt regenerationstidspunkt sikrer det laveste salt- og vandforbrug.