BWT - Perfect Water

BWT AQA therm - Optimeret vand til boligopvarmning

Varmesystemer bliver mere og mere kompakte. De varmeoverførselsoverflader, vi har i dag, er de mest effektive, selv om deres størrelse gør dem mere sårbare overfor afbrydelser. Kun nøje kontrollerede og koordinerede cyklusser, buffere, temperaturopdelinger, blandere, styreventiler, pumper osv. kan levere høj energieffektivitet. Hvis varmesystemet skal køre så økonomisk som muligt, skal det forsynes med det korrekte opvarmningsvand.
 
BWT AQA therm-konceptet er den ideelle løsning, fordi de veludviklede produkter afsalter og blødgør hoved- og supplerende vandforsyning således at det hele overholder gældende regler og standarder. AQA therm forhindrer afbrydelser forårsaget af kalcium samt luftindtag i systemet. Dette mindsker varmeomkostningerne, reducerer støjniveauet og sikrer, at varmesystemet fungerer perfekt. Nå du beskytter dit varmesystemet bevarer du også husets værdi i længere tid, da et effektivt opvarmningssystem er afgørende for at formidle et hjems komfort og kvalitet. Systemet er så veludviklet og gennemtænkt at det kan holde i flere årtier.