Opnå høj effektivitet og forlæng
levetiden på varmeanlægget
Opvarmningseffekten afhænger af vandkvalitetenLæs mere
Kender du de tre mest kendte årsager til forringet opvarmningseffekt?
Kalk, korrosion og luft er de største syndere!
Læs mere
Fokus på vandkvaliteten betaler sig!
1 mm kalk = op til 10 % højere energiforbrug

Eksempel:
Gennemsnitlig varmeudgift pr. år
Parcelhus på 150 m2 med nyt naturgasfyr
Naturgas: kr. 15.300 (forbrug 1.700 m3)
kilde: www.bolius.dk (2013)
Læs mere
1
2
3

Hvorfor skal du være opmærksom på vandkvaliteten i dit varmeanlæg?

Står man over for en investering i et nyt varmeanlæg, er det vigtigt at kende betydningen af hvordan vandkvaliteten påvirker den fremtidige varmeregning og beskytter varmeanlægget.

 

Vi har udviklet produktprogrammet AQA therm, som er en overskuelig og enkel løsning til at beskytte investeringen og undgå en stigende varmeregning.

 

 

Opnå klare fordele:

 

Undgå stigende udgifter til opvarmning
Udgiften til boligopvarmning er blevet en meget stor del af de faste udgifter til boligen. De stigende energipriser betyder at boligopvarmningen kun bliver en større del af familiens budget i fremtiden.

 

>> God vandkvalitet i et varmeanlæg er med til at holde de løbende udgifter til opvarmning nede.

Garantien kan afhænge af korrekt behandlet vand
Kedelproducenterne erkender, at korrekt vandkvalitet forlænger levetiden, beskytter og opretholder effektiviteten på varmeanlægget. Vær opmæksom på at garantien på dit varmeanlæg kan afhænge af, om anlægget påfyldes med korrekt vandkvalitet.

>> Korrekt vandkvalitet er en afgørende faktor for, at teknikken fungerer effektivt og problemfrit.

 

Oprethold en bedre effektivitet
Varmeanlæg er blevet mere effektive og meget kompakte. De små varmeflader i kedler er højeffektive og dermed stiger følsomheden over for driftsforstyrrelser. Påfyldes anlægget med almindeligt vandværksvand er konsekvenserne: korrosion, kalkaflejringer samt slam- og luftophobning. Resultatet er skader, dårlig energiudnyttelse og kortere levetid på varmeanlæg.

 

>> Vandkvaliteten har stor indflydelse på om et moderne varmtvandssystem overhovedet er effektivt.

 

Beskyt investeringen
Varmeanlægget er grundstenen for komfort og værdien i boligen. Levetiden på anlægget kan øges med årtier, hvis vandet er korrekt behandlet.

 

>> Med korrekt vandkvalitet opnås længst mulig levetid på varmeanlægget.

 

Beskyt miljøet på en fornuftig måde
Klimaændringer er en alarmklokke med opfordring til nytænkning. Vi skal arbejde mod bæredygtig udnyttelse. Det er vigtigt at få mest muligt ud af vores energiforbrug.

 

>> Vandkvaliteten medvirker til energibesparelser og sikrer at vores ressourcer anvendes optimalt.

 


Spørg din leverandør!

Valg af vandkvalitet afhænger af varmeanlæggets fabrikat og type, så rådfør dig hos din leverandør før varmeanlægget installeres.


AQA therm produkterne forhandles igennem kedelproducenter og VVS installatører.

.