Desinfektionsteknik

Næste fase efter filtrering er desinfektion af bassinvandet, som involverer tilførsel af plejemidler og desinfektionsmidler på grund af den konstante forurening af vandet fra badegæsterne. Midlerne dræber bakterier men også alge, svampe og virus.

Desinfektionsteknikken skal have et højt oxideringspotentiale for at kunne dræbe et stort antal patogener i løbet af en kort eksponeringsperiode. Endvidere skal den være harmløs for badegæster og ikke afgive lugt og smag til vandet. Klorinforbindelser er de mest anvendte midler til

desinfektion på grund af de gode egenskaber og økonomiske fordele. 
  

BWT Triple D

 

 

Triple D er specialudviklet til mellemstore og store swimmingpools med særlig vægt på simpel, funktionel brug og lav vedligeholdelse. Det specialdesignede luftsugesystem pumper forvarmet luft ind i kredsløbet og suger granulater ind i mikserkammeret, hvor en kloropløsning dannes. Denne støvfrie drift aktiveres af den forvarmede luftstrøm.

Egenskaber:

 • Fuldautomatisk løsning

 • Automatisk selvrensende (CIP) af beholder

 • Nem betjening via touch-skærm 

 • Ingen hårde udfældninger eller sammenklumpning

 • Støvfri
 • Kan eftermonteres i næsten ethvert system

 • Minimal vedligeholdelse

 

BWT Bewades MD
UV-anlæg har et innovativt design og er meget brugervenlige. Lamperne udsender lys i UV-C spektraet og har en desinficerende effekt. Der opnås betydelig reduktion i bundet klor (kloramin) og organiske forbindelser. Forhøjet indhold af bundet klor fører til rødme af hud og øjne og i nogle tilfælde åndedrætsbesvær. Det skaber også den typiske klorlugt i indendørs svømmehaller.

 

 

Anlægget består af kamre udstyret med en del, der skaber turbulens i vandet. Denne funktion maksimerer den tid vandet er udsat for UV-bestråling. 

Egenskaber:

 • Styring af alle elektriske komponenter 

 • Menustyrede konfigurationsindstillinger

 • Automatisk overvågning af bestrålingsniveau

 • Automatisk rengøring af de beskyttende kvartsrør