Filterteknik

Vi har mange års erfaring med filterteknik, og vores filtreringssystemer overholder alle gældende standarder og bestemmelser. Vores anlæg yder konstant og pålidelig høj vandkvalitet og interagerer perfekt med hinanden.

Vandbehandlingsmetoderne varierer efter vandets komposition, hvad enten urenhederne forekommer i grov, fin eller vandopløst form. De større partikler fjernes udelukkende ved sandfilter. Filtermaterialet er enten kvartssand (etlagsfilter) eller kvartssand kombineret med andre filtermaterialer (multilagsfilter).
I denne forbindelse fungerer filteret ikke kun som en si, men partiklerne fjernes som en interaktion mellem de kemiske og mekaniske mekanismer.

 

Vakuumsandfilter

Et effektivt alternativ til trykfilter er vakuum eller sugefiltre. BWT ser et stort potentiale i denne filtreringsmetode på grund af den gode økonomi. SF-blue vakuumfiltre har et åbent filterkammer og et kompakt, rektangulært design. Filtrene færdigbygges med slidstærkt statiskafprøvet plastmateriale og forstærkes med stålbånd.

 

 

Egenskaber:

 • I overensstemmelse med ÖNORM M 6216 & DIN 19605
 • Energibesparende (lavt trykfald og pumpeeffekt) 

 • Ressourcebesparende (optimeret returskyl)

 • Multikammer-design muligt

 • Kan konstrueres på installationsstedet

 • Optager meget lidt plads

 • Individuelt tilpasset 

 

Tryksandfilter

Denne velafprøvede teknologi er pålidelig og urenheder fjernes effektivt fra badevandet. Vandet ledes ind i den inderste del af filteret og det innovative design på den interne rørkonstruktion sikrer, at vand og filtermasse fordeles jævnt og der opnås jævnt gennemstrøm. Afhængig af applikationen kan lagene i filteret enten være enkeltlags- eller multilagsfiltre og alle kan bygges med et aktivt kulfilter.

 

 Egenskaber: 

 • I overensstemmelse med ÖNORM M 6216  

 • Optimal filterhydraulik

 • Bedste filtreringsresultater  

 • Rene returskylresultater

 • Variabel filteropfyldning

 • Bredt udvalg af produkter
 • Velafprøvet filterteknik

 

Filtertilbehør og reservedele

Der findes en bred vifte af filtertilbehør fra ventilation og prøveudtagning til præfabrikeret rør med automatisk og integreret kontrolenheder.

 

Filtermedier: 
 Det bedste filtreringsresultat opnås med den ideelle kombination mellem filtreringsteknik og filtermedium. Vi anvender de bedste tilgængelige medier inklusiv kvartsgranulat, hydro-antracit eller marmorgranulat.