Styrings- og doseringsudstyr

BWT fører tre styringsmodeller:

 • DULCOMARIN® II

 • DULCOMETER® dialog DACa

 • DULCOMETER® Compact


DULCOMARIN II

DULCOMARIN II styresystemet er det første BUS-system indenfor svømmebadsteknologi til brug i netværk. Systemet er designet til offentlige svømmehaller samt til avancerede private svømmebade og overholder DIN 19643.

 

Egenskaber

 • Simpel installation - installationen behøver kun et BUS-kabel

 • Ingen installationsfejl grundet kodede stik og dåser

 • Hvert eneste ProMinent-instrument som tilsluttes genkendes automatisk af den centrale enhed og virker iht. “plug and play” princippet

 • Op til 16 filtreringskredsløb styret af kun en central enhed giver færre omkostninger

 • Kommunikér med DULCOMARIN II uden speciel software - kun en PC med et LAN-interface og en webbrowser, direkte via modem eller Internet

 • Kortlæseren: Den indbyggede MultiMediaCard-læser og -skriver til en PC eller til udførsel af software-opdateringer

 • En OPC-server muliggør nem indbygning på eksisterende kontrolsystem i bygningen eller i et procesvisualiseringssystem.

 • Den indbyggede kalibrator/servicetimer giver en påmindelse om enhver umiddelbart forestående kalibrering eller service

 • Intuitiv drift vha. et stort farvedisplay

 • Simpel diagnosticering af funktionsfejl vha. fejlregistrering og diagnosticeringsmenu

 • Forebyggelse mod fejlagtige doseringer - styringen har oplysninger om svømmebadets hydrauliske data såsom badets størrelse, størrelsen på cirkulations- og doseringspumper og kan ud fra disse data forudsige behovet for kemikalier

 • Minimering af bundet klor - afhængig af koncentrationen af det bundne klor kan ProMinent UV- og ozonanlæg benyttes til at nedbryde kloraminer

 • Eco-mode tillader at cirkulationskraften formindskes f.eks.på dage med dårligt vejr eller om natten – og dette sparer energi

 

DULCOMETER dialog DACa

Kontrolenheden diaLog DACa benytter sig af intelligente kontrolfunktioner for at slutte styrekredsløbet mellem sensorer og doseringspumper.  Multiparameter måle- og styreenheden har specialfunktioner til vandbehandling, f.eks. bearbejdelse af variabler og kontrolparameteromstilling. Den nye styreplatform fra ProMinent er udviklet til kontinuerligt at måle og kontrollere de nødvendige parametre og kan konfigureres til en eller to målekanaler afhængig af anvendelse.
Der kan frit vælges mellem sensorer fra 14 målevariabler, som kan tilsluttes hver kanal. Måle- og kontrolenheden kan kommunikere med analoge eller digitale* sensorer og aktuatorer. Følgende vil fremover være tilgængeligt for kommunikation* med kontrolniveauet: Profibus® DP, modbus RTU, OPC og en webserver via LAN og WLAN.

 

 

Egenskaber:

 • 24 betjeningssprog; alle europæiske sprog samt arabisk, kinesisk, koreansk, hebraisk, russisk, thai

 • Målevariabler og menusprog initialiseres ved idriftsætning

 • Temperaturkompensation af målevariablerne pH, ledningsevne, klordioxid og fluorid

 • Efterfølgende udbygning af softwarefunktioner via aktiveringsnøgle eller firmwareopdatering

 • Webserver via LAN/WLAN til opsætning og visualisering*

 • To analoge udgange for måleværdier, korrigeringsværdi eller kontrolvariabel (afhængig af ekstraudstyr)

 • Fem digitale indgange for prøvevands-fejlfinding, pause og parameteromskiftning, kemikalieniveau-advarsel

*Under udvikling

 

DULCOMETER Compact

DULCOMETER Compact måle- og kontrolaggregat til pH- og redox målevariabler er udstyret med standardfunktioner til brug i vandbehandlingsanlæg. Operatøren kan skifte mellem målevariabler for pH og redox og mellem P og PID-kontrolegenskaber og kontrolretningen kan vælges og øges eller sænkes for specifikt målte værdier. En Pt 1000 kan tilsluttes til temperaturfølerindgangen for temperaturkompensation af pH-værdien og lettelse af betjeningen uanset betjeningssproget takket være brugen af forkortelser. DULCOMETER Compact fås også i prækonfigureret udgave.

 

Egenskaber:

 • Mulighed for at skifte mellem målevariablerne pH og redox på kontrolenheden

 • Betjening foregår uafhængigt af driftssproget (der bruges forkortelserne CAL, PARAM, CONFIG, ERROR)

 • Apparatet er sikkert da driftsstatus vises via tre lysdioder

 • Følerovervågning af pH-værdien giver forøget sikkerhed

 • Kontrolenheden kan justeres optimalt til kontrolprocessen ved at vælge enten P eller PID styreegenskaber og kontrolretning

 • Temperaturkompensation af pH-værdien vha. temperaturføler-input (Pt 1000)

 • Kompakt universalhus

 • Display med lys

 • Pulsfrekvensrelæ for doseringspumpekontrol

 • Strømrelæet kan konfigureres enten som alarm, grænseværdi eller puls med moduleret kontroludgang for doseringspumper

 • Analogudgang 0/4…20 mA kan konfigureres som en skriverudgang eller en kontroludgang

 • Digital indgang til slukning af kontrollen eller til at behandle prøvevands-grænsekontakt vha. fjernkontrol