Bæredygtige og besparende løsninger

Energioptimering og rådgivning

Få mest muligt ud af energien 

Stigende energiomkostninger og miljømæssig opmærksomhed gør, at vi alle er opmærksomme på forbrugsomkostninger og forbedringsmuligheder i drift og arbejdsmiljø.

 

BWT forpligter sig, som din strategiske partner, til at spare på vores fælles ressourcer og har mange års erfaring fra industrien med at optimere og udvikle vandbehandlingsløsninger med minimale driftsomkostninger og forbedret arbejdsmiljø. Vi har produkter og koncepter, som giver hele svømmebadsteknikken en problemfri og energioptimeret drift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BWT kan håndtere ethvert område, der kan forbedres med mere bæredygtig drift, hvad enten det omhandler energioptimering, genindvindingssystemer, genbrug af vand, renovering/opgradering af vandbehandlingen eller intelligente styringer. Alle metoder vil naturligvis være i overensstemmelse med svømmebadsbekendtgørelsen.

 

 

 

 

Minimal indsats, maksimale resultater

Vores erfaring viser, at signifikante forbedringer kan opnås med minimal indsats. Vi oplever, at de opnåede besparelser oftest finansierer investeringen i mere energioptimerede løsninger eller opgraderinger. Ved at indgå et samarbejde med BWT, teknologisikres svømmebadsteknikken med den bedste teknologiske og mest energioptimerede løsning.

 

 

Rådgivning og service

Vores ingeniører undersøger og analyserer svømmehallens potentielle energibesparelse. Det er helt uforpligtende at få et besøg af en vores tekniske konsulenter og få en gennemgang af hele svømmebadsteknikken. Herefter gennemgås dine muligheder for at opnå en bedre og mere økonomisk drift på de tekniske anlæg. Servicen hjælper dig til at spare penge.

Optimering implementeres i nye og eksisterende installationer samt hvor der er behov for en opgradering. Alle tiltag, der iværksættes, er nøje udvalgt under hensyn til minimering af omkostninger og bedre badevandskvalitet. 
 

Optimeringsforløb udvikles i tæt samarbejde

Vi tager hånd om hele processen lige fra rådgivningsbesøg, implementering, drift og til efterfølgende service. 

 

 

Vi vil være til jeres rådighed under hele forløbet. Slutresultatet bliver et moderne og omkostningseffektivt vandbehandlingssystem.