Vores blå planet
med 1.386 millioner km³ vand

Globale vandreserver

Set fra rummet er Jorden et imponerende syn med 75 % af vores planet er dækket af vand – i væske, gasform, og frossen form. Det er dette afgørende element i livet som adskiller Jorden fra alle andre planeter i vores solsystem
Men denne tilsyneladende overflod er vildledende. Omkring 97 % af Jordens vandressourcer er saltvand. En væsentlig del af ferskvands reserver er fanget i de polar isens kapper og gletschere, og kun 0,649 % af alle vand ressourcer kan anvendes som drikkevand.

Ifølge UNO’s beregning forventes verdens befolkningen at stige fra cirka 6,6 milliarder mennesker i dag, til 9,2 milliarder mennesker i 2050. Det gennemsnitlige vandforbrug per indbygger ligger i dag på 625 m³ per år, dog forventes det at stige kraftigt.

 

På globalt plan er der mere end en milliard mennesker der ikke har adgang til rent drikkevand. På 25 år vil op til 6 milliarder mennesker opleve vandmangel på grund af dårlig hygiejne. Selv Europas naturlige vandressourcer bliver sat under stigende stress. Vandstress opstår når en mængde af vand der anvendes, overstiger tilgængeligheden. I Østrig er det kun 3 % af den samlede vedvarende vandforsyning der udvindes årligt – Vi lever derfor i et sandt vandparadis. Derimod, Bulgarien og Belgien for eksempel, lider af vandstress fordi de bruger 55 % og 41 % årligt af den vedvarende vandforsyning.