Vand - det blå guld i det 21. århundrede

Vi er på vej ind i en tid med forværret vandmangel og hvor adgang til rent vand ikke længere er en selvfølge i mange dele af verden. Øget vandforurening, udtørrende flodlejre og over-udnyttelse af grundvandsreserverne bidrager til den stadig stigende vandmangel.