Vand - et global marked

Behovet for vand stiger, imens vores vandreserver svinder ind på grund af forurening, faldende grundvandniveauer og klimaforandringer.

Over de sidste 30 år er vandforbruget I USA blevet 3 gange større, imens befolkningstilvæksten kun har været 50 %. Det globale vandforbrug fordobles hvert 20. år, mere end 2 gang hurtigere end befolkningstilvæksten. Trendforskere forudser at en tredjedel af verdensbefolkningen ikke vil have adgang til rent vand i 2025.

Goldman Sachs har i 2008 estimeret at den globale markedsværdi er 425 milliarder US dollars med en langsigtet vækst på 4 % - 6 %. I USA og Vesteuropa vil markedet for vandteknologier vokse med 3 % – 5 % over en 10 årig periode, sammenlignet med 10 % vækst i udviklingslandene Kina og Indien.

Figuren illustrerer markedsfordelingen af vandteknologier: