Membranafluftning

Luft i alle typer vandbårne systemer giver anledning til problemer, som korrosion, slamophobning, forringet effektivitet i vekslere, kedler og pumper, for hurtig nedslidning af pumper og reguleringsudstyr, cirkulationsproblemer, irriterende lyde af klukkende vand i systemerne mv. Det er derfor vigtigt at fjerne al luft, både makrobobler, mikrobobler og den opløste luft.

Efter opfyldning af rørsystemer, bliver systemerne udluftet manuelt, så der ikke er store luftlommer, som forhindrer cirkulationen i systemerne.

 

Når systemerne igangsættes, vil yderligere luft blive udskilt fra vandet, dels på grund af trykændringer fra pumper, reguleringsventiler mv., men især på grund af opvarmningen. Denne ekstra udskilte luft bliver normalt udluftet ved hjælp af systemernes i indbyggede luftudladere, således at det ser ud til, at systemerne kører fint.

 

Det gør de også, men kun delvis, fordi det kun er makroboblerne, der er fjernet.

 

Mikroboblerne og den opløste luft er stadig tilbage og er årsag til forringet effektivitet af vekslere, kedler og pumper samt giver anledning til tæringer på grund af korrosionsprodukter, der flyder rundt med vandet, og kan i sidste ende bevirke tilstopninger kritiske steder i systemerne.

 

Mange tror fejlagtigt, at korrosionen fjerner den opløste luft og så er problemerne løst, men det er helt forkert, for det er kun den opløste ilt, der bliver brugt til korrosion. Da luft består af 21 % ilt og 78 % kvælstof, vil den opløste luft også være sammensat tilsvarende, så når ilten er opbrugt, er der stadig ca. 80 % ”luftarter” tilbage. Kvælstof er en inaktiv luftart, det vil sige, at den ikke reagerer med andre stoffer, så kvælstoffet bliver ved med at være i vandet.

Der findes 3 metoder til at fjerne både mikrobobler og den opløst luft fra vandbårne systemer:

 

Termisk afluftning:
Ved termisk afluftning pumpes vandet over i en trykløs tank, hvor vandets temperatur hæves til kogepunktet (100 0C), temperaturen holdes på kogepunktet i nogle minutter, inden det kogende vand pumpes ind i systemet. Dette er en besværlig og dyr metode, da vandet som regel skal opvarmes ved hjælp af el-varmelegemer.

 

Vakuumafluftning:
Ved traditionel vakuumafluftning pumpes vandet ind i en tank, som sættes under vakuum, hvorved vand og luft adskilles. Efter en reaktionstid sættes tanken under tryk, så den udskilte luft bliver trykket ud gennem en luftudlader. Disse anlægstyper bruger meget energi, da trykket på vandet skal sænkes fra 2 – 3 bar til ca. -0,7 /-0,9 bar, og når behandlingen er færdig, skal vandet op på 2 – 3 bar igen. Effektiviteten på disse anlæg er som regel ikke så stor, da det er svært at indstille vakuummet dybt nok, uden at pumperne ødelægges af kavitation.

Membranafluftning:
Med BWT AirFree systemerne er der udviklet en helt ny og langt mere effektiv metode til reduktion af luftindhold. Systemerne benytter en membran, som er utæt over for luftarter, men tæt over for vand. Systemerne kan reducere luftindholdene til et lige så lavt niveau, som man ønsker, uden vandet begynder at koge. Der er ingen problemer med kavitation og opslidning/ødelæggelse af pumper, da det kun er luften, der er under vakuum.

BWT AirFree systemerne er særdeles energieffektive, med et enestående lavt energiforbrug på:

 

Behandling af iltholdigt spædevand: 0,4 kWh/m3
Behandling af systemvand: 0,1 kWh/m3

Energiforbruget for BWT AirFree systemerne er op til 90 % mindre end i traditionelle afluftere.

Læs mere omBWT's anlæg

 

 Gå til produkter