Delvis afsaltning

Ved delvis afsaltning (afkarbonisering med blødgøring) blander man - i samme beholder - to typer kationbytter, som omdanner kalcium- og magnesiumbikarbonat til kulsyre. Dernæst omdannes natriumbikarbonationerne til kulsyre (CO2) og natriumkarbonat. Herved får man fjernet over halvdelen af de salte, der ellers ville danne kalkbelægninger. Anlægget skal regenereres med syre og salt efter nøje forskrifter for at kunne fungere korrekt.

Delvis afsaltet vand indeholder ingen hårdhed, idet kalcium- og magnesiumbikarbonaterne er totalt fjernet. Natriumindholdet er til gengæld forøget. TDS (restsalt efter inddampning) er dog mere end halveret i forhold til almindeligt blødgjort vand.