Blødgøring

En let og effektiv måde til fjernelse af hårdheder består i at lade vandet passere en kolonne med kationbytter på natriumform. Ved passagen vil alle vandets kalcium- og magnesiumioner ionbyttes med natrium. Natriumsalte er letopløselige og danner ikke hårde belægninger som kalcium.

 

Vandværksvandet (råvandet) strømmer langsomt igennem ionbyttermassen. Under passagen byttes vandets kalcium- og magnesiumioner ud med natriumioner. Når alle natriumioner er byttet med kalcium- og magnesiumioner er kapaciteten i ionbyttermassen opbrugt og den skal regenereres med en stærk natriumkloridopløsning, også kaldet brine (salt opløst i vand).

 

Blødgøringsprocessen er temmelig effektiv, idet mere end 99 % af hårdheden normalt fjernes fra vandet. Effektiviteten påvirkes af vandværksvandets (råvand), indhold af natriumioner i ionbyttemassen og den mængde natriumklorid, man vælger at regenerere ionbytteren med. Øvrige parametre, der påvirker effektiviteten, er regenerationshastighed, driftshastighed og laghøjde af ionbytteren.
Blødgøring til din privatbolig?

 

 Gå til kalkfrithjem.bwt.dk


Blødgøring til industri og erhverv?

 

 Gå til industriområdet