Vandets kemiske sammensætning efter ionbytning

  Vandværksvand (Råvand) Blødgøring Delvis afsaltning (afkarbonisering)

Totalafsaltning

2 kolonner

Totalafsaltning

1 kolonne

Udseende Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs
Hårdhed total [ºdH] 
21,95 0 4,6 0 0
Hårdhed blivende [ºdH] 4,6 0 4,6 0 0
Hårdhed forbigående [ºdH]
17,35 0 0 0 0
Kalcium Ca++ [mg/l] 117 0 0 0 0
Magnesium Mg++ [mg/l]
24 0 0 0 0
Jern Fe+++ [mg/l] < 0,05 < 0,05 < 0,05 0 0
Mangan Mn++ [mg/l] < 0,02 < 0,07 < 0,07 0 0
Natrium Na+ (diff.) [mg/l] 76 257 114 < 0,5 < 0,2
Kationer i alt [mval/l] 11,14 11,14 4,94 0 0
Bikarbonat HCO3- [mg/l] 378 378 0 0 0
Klorid Cl- [mg/l]
115 115 115 0 0
Sulfat SO4-- [mg/l] 80 80 80 0 0
Nitrat NO3- [mg/l] 2,4 2,4 2,4 0 0
Anioner i alt [mval/l]  11,14  11,14  4,95  0 0
Kaliumpermanganat KmnO4 [mg/l] 10 10 10 < 3 < 3
Kiselsyre SiO2 [mg/l] 26 26 26 < 0,2 < 0,1
Fri kuldioxid CO2 [mg/l] 18 18 30 0 0
TDS - Salte v/inddampning [mg/l] 870 870 349 0 0
pH værdi 7,3 7,3 5,5 7,0 7,0
Ledningsevne [μS/cm] 1070 1070 475 < 5 < 0,2